SE-RELATIONER
Nærvær, dialog og arbejdsglæde

 

Personaletræning

 

Personaletræningen tager udgangspunkt i jeres arbejdsrelaterede udfordringer, og støtter jer i at opnå jeres ønsker og behov.

 

Personaletræningen er en faglig udviklingsproces. I får støtte til at videreudvikle jeres faglige relationer, få indsigt og reflekterer over jeres praksis. Gennem professionelle dialoger, samarbejde, egenomsorg og kollegialt omsorg får I mulighed for at bevare omsorgen for de mennesker, I har et fagligt ansvar for. Træningen starter med et formøde, hvor emnet for mødet på forhånd er aftalt med ledelsen. Alle biddrager til mødet med deres ønsker og refleksioner. Ud fra dette og materiale om institutionen udarbejdes et program.

 

”Når vi accepterer sammenhængskraften og forstår vores betydning i fællesskabet, giver det mulighed for, at ressourcer udvikles og konflikter belyses mere enkelt. Derved frigives egen og fælles potentiale til alles glæde”. H.L.

 

I personaletræningen kan I undersøge og udvikle ressourcer indenfor følgende

• Anerkende og inkludere børns, unges og voksnes intentioner gennem faglige refleksioner

• Regulere og håndtere pressede situationer og hæmme udvikling af stress

• Fælles ansvar for kerneydelsen. Overblik, indblik og bæredygtighed

• Nærvær, omsorg, arbejdsglæde. Hjerne og hjerte på arbejdspladsen, en neuroaffektiv vinkel

• Samarbejde, omsorg, anerkendende kommunikation og kropsprog

• Leder og medarbejder. Forventningsafstemning og den sociale kapital

• Kollegial feedback. Faglig og professionelle tilbagemeldinger. Evaluering

• Indsigt i gruppeprocesser, roller, status og hierarkier i personalegrupper

 

Helle Løbner

24 67 90 06

 

Else Hedeager

40 47 18 63

 

 

 

Adresse:

post@se-relationer.dk

Psykologhuset og

Århusgade 46, 1tv

2100 København Ø