SE-RELATIONER
Udvikle et kærligere og dybere kendskab til hinanden og jer selv

SE-terapi - Somatic Experiencing:

 

En metode til at hele eftervirkninger af kriser, chok og traumer. Traumer sidder i nervesystemet ikke i historien. Med SE metoden er det muligt at frigøre spænding fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen. Metoden er nænsom og bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelserne. Jeg vil støtte og guide gennem en sanseproces, som skånsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress mod balance og ro. Teorien bag metoden, viser, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen, hvorved der udvikles symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og kortidshukommelse, migræne, PTSD symptomer, depression og smerte. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen. Dette understøttes af den nyeste forskning. Chok og traumer kan opstå, hvis en hændelse opleves overvældende. Chokket eller traumet vil ofte blive fastlåst i organismen. Dette kan skabe en reaktion som om, faren stadig er til stede år efter hændelsen. Det kan opleves som at være konstant på vagt eller fastlåst, hjælpeløs og overvældet. Dette vil påvirke og hæmme livskvaliteten, livsglæden og livsudfoldelsen mange år efter hændelsen. Uanset om kriser, chok eller traumer er akutte eller er fra langt tilbage i tiden, er det muligt at hele følgerne af dette ved at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer. SE-metoden er udviklet af Peter Levine, ph.d. i psykolog og biofysiolog. Han udviklede metoden bl.a. ud fra iagttagelser af dyrs instinktive måde at frigøre sig fra den overvældende energi, der ophobes i kroppen i livsfarlige situationer. Efter et livslangt studium af dyrenes og menneskenes reaktioner og ved at se på vores nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har fælles med dyrene, har han udviklet SE-metoden, som er en naturlig og instinktiv måde at hele eftervirkninger af chok og traumer. Der er flere oplysninger på

www.seforeningen.dk

 

 

 

Parterapi og Imagoterapi:

 

Jeg arbejder anerkendende med de relationer, der er i familien og i parforholdet. I terapien er der fokus på at skabe størst mulig tryghed og tilknytning gennem kontakt, nærvær og empati, så det bliver muligt at føre konstruktive dialoger, når der opstår frustrationer, uenighed eller kriser. Jeg vil skabe rum til lydhørhed overfor følelser, krops signaler, intuition og tanker, for at skabe vækst i forholdet og bevare kærlige relationer. I dag ved man, at der, hvor man ikke selv er blevet lyttet til med hjertet, hjernen og kroppen, har man senere i livet svært ved at møde partner og børn. At skabe selvtilstedeværelse og samtidig bevare kontakten i relationer, er udfordrende og kræver lydhørhed gennem hele livet. Nyere hjerneforskning viser, at hjernen er plastisk og er skabt til vækst og udvikling. Ligesom man fra neuropsykologisk forskning ved, at hjernen kan udvikles gennem hele livet. Når hjernen udvikles, ændres mønstre, sanseoplevelser og følelser og selvtilstedeværelsen styrkes. Den fysiske og psykiske velbefindende og selvoplevelse udvikles bedst og ændres bedst gennem nærværende og indfølende kommunikation, i trygge relationer. Metoderne i parterapien tager afsæt i relationsteorier og i Imago relationsterapi. Det er muligt at få flere oplysninger på www.imagoforeningen.dk

 

 

 

Psykoterapi, kropterapi og samtaleterapi:

 

Jeg arbejder ud fra psykoterapeutiske principper fra kognitive terapi, kroppsykoterapi og gestaltterapi. Jeg arbejder anerkendende og understøttende med de psykoterapeutiske metoder, der er udviklet til at skabe balance og kontakt mellem kropslige oplevelser, psykens og hjernens udvikling. Det er metoder, der giver mulighed for at bearbejde og korrigere fejlspejlingen, som har medført, at livsudfoldelse er blevet blokeret eller besværet. Dette kan på forskellig måde hæmme kommunikationen, sanse- og følelsesoplevelserne, derved påvirkes ens selvbillede, selvoplevelse, og kontakten i relationer med andre. Dette vil hæmme evnen til at handle konstruktivt. I samtaleterapien og kropterapien er der fokus på personlig fordybelse og forankring i krop, følelser, tanker og i relationer i nuet. Det er en balance mellem at udvikle, bevare og integrere. En proces, hvor der er mulighed for at bearbejde følelser, kognitive processer, finde mening, skabe livsudfoldelse, glæde og selvtilstedeværelse. Mine metoder tager afsæt i psykoanalysen, udviklingspsykologien, kognitive psykologi, neuroaffektivpsykologi og kroppens bioenergi. Du kan læse om etiske regler på www.danskpsykoterapeutforening.dk

 

 

 

Neuroaffektiv psykoterapi:

 

Den neuroaffektive udviklingspsykologi beskriver et overordnet “landkort”, der inddrager de hjernestrukturer, som er afgørende for udvikling af mellemmenneskelige relationer, personlighedsudvikling og følelser. Landkortet bruges til at kortlægge, navigere og give en forståelse af, hvilke dele af hjernen der er involveret, når der opstår forskellige problemstillinger i livet, som barn, ung eller voksen. Jeg har fokus på det, der virker understøttende og udviklende, for at bevare og genskabe psykiske balance, når selvreguleringsfærdigheder og mestringsstrategier er truet eller udfordret udover nærmeste udviklings- og tryghedszone. Jeg har fokus på at medvirke til at udvikle og videreudvikle evnen til empati, mentalisering og refleksion, for at udvikle psykisk resiliens til at klare og glædes over de udfordringer og muligheder, der er i livet. Teorien bag den neuroaffektive udviklingspsykologi er udviklet af mange teoretikere og forskere. Den er samlet i kompasser og teoretisk beskrevet af cand. psyk. Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen.

 

 

Helle Løbner

24 67 90 06

 

Else Hedeager

40 47 18 63

 

 

 

Adresse:

post@se-relationer.dk

Psykologhuset og

Århusgade 46, 1tv

2100 København Ø